Miss Philipsen

Dikt – Illusion

Jag är vilse, som att någon ledde mig ut i det okända och lämnade mig där. 

Jag är vilse, hon lämnade mig här och tog med sig vår kompass. 

Jag är ensam, som att jag någon var min vän och bedrog mig nu. 

Jag är ensam, som att allt var en illusion och ett skämt. 

Jag är rädd, som om jag fann tryggheten och lät mig känna den. 

Jag är rädd, hon visade mig hur trygg man kunde bli och gav mersmak. 

Jag är ledsen, som att det gör för ont och jag vill inte känna. 

Jag är ledsen, som att hon tog lyckan ifrån mig och övergav mig. 

Hoppa till verktygsfältet