Personal som käftar emot patienter, patienter som bältas och även patienter som får starka mediciner genom sprutor. Promenader som ställs in och patienter som inte har extra tillsyn glöms nästan bort.

Patienter som vårdas över ett halvår som inte blir bättre och det finns faktiskt patienter som varit för länge och istället blivit hospitaliserade. Patienter som försöker svälta sig, hänga sig, skära sig eller tar intoxer. En del blir så allvarligt att det behövs somatisk vård.

Patienter som lurar personalen att de tar sin medicin men istället samlar på dem för antingen ta en överdos eller bara slänga tabletterna som kan vara livsnödvändiga.

Personal hävdar att patienterna inte får vara själva på avdelningen men i regel finns det ingen ute på morgonrapporten vid 7:00 och 7:30.

Jag vet att detta är otroligt skarp kritik till den avdelning som jag själv är inlagd på men den mörka sanningen är som den är.