Bloggningen kommer att ta en paus, eller inte.

Jag bloggar igen när jag får tillgång till Internet igen på biblioteket.
Men för det krävs en egen utevistelse..