Hoppa till verktygsfältet

Jag tror inte att du är ensam

Har du känt dig ensam fast du står mitt i centrum?
Önskade du då att du var någon annanstans?

Har du känt att du inte bli hörd hur högt du en talar?
Önskade du då att du aldrig hade öppnat munnen?

Har du känt dig ignorerad fast det är du som har festen?
Önskade du då att du aldrig hade bjudit in dem på fest?

Har du någonsin känt dig stor fast det är rummet som är litet?
Önskade du då att du kunde smyga ut ur rummet utan att någon såg dig?

Har du någonsin känt dig totalt misslyckad med skolarbetet?
Önskade du då att du hade skolkat eller gjort uppgiften som din kompis?

Har du någonsin blivit sist vald i ditt handbollslag?
Önskade du då att du aldrig hade kommit?

Har du någonsin känt dig helt meningslöst?
Önskade du då att du bara kunde försvinna?

Om du har känt så någon gång,
så är du inte ensam!

2 tankar på “Jag tror inte att du är ensam”

Lämna ett spår så jag kan finna dig också