Ni räddade mig, på så många olika sätt.

Jag kommer aldrig att glömma.
Inte det bra eller de dåliga minnena.