Känner ni lugnet?

Denna bild talar till mig; den säger att allt är lugnt fast det emellanåt stormar.