Människor brukar säga att det var bättre förr,
att när de är i en depression vill de ha det som förut.
Men är det säkert det? För det var ju ”förut” som
ledde dem hit. Hit till depression.. oftast.
Jag vill inte ha det som förr, jag vill ha en framtid.